3 comments on “Falmachuu sodaatan afaan qabachuu maa dadhaban?

 1. Onneefata dhuga kan
  garaan soba in qabne.
  eenyutu jiraa laata kan wal’aanso in dadhabne.
  garaan sossobe kan bowwaa busuu.
  qabeenya nama same kan ofi kusuu
  waraabbessa alkan walaale guyyaa deeme yuusuu.
  kan soban tessoo qabate biyyaatti balaa busuu.
  har’aa yoo halli itti mijatuyyu waaqayyoo gatii basisuu in dhisuu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s