16 comments on “Oromoon karaa filannoo nagaan angoo qabate habashota waliin jirachuu ni danda’aa? Kutaa 1ffaa

  1. tokumman biyaa alati umamuu biyaa kessati hin umamne. kunisi sababin isa humni motuma wayanee malaqan gutame umata kessa wan faca’ef.ni jiru namon hedun kan ani nama ifin jedhu. garamaa gudfate kotima ofate sabaf hin yaduu dinaf harka. hawasa qate bulaa kessa deme aka dubane godha ani beku falaa oromo??????
    me adunyan hindi nama akanatin mal jetu nama dina nyane kan saba ofi nyatu.
    yaa rabbii attii nu birmsdhuu

  2. Kanane garaan isani gutamnan firaa isatu hin fedhuu saba mal gafata obbolesa wajjiin dhaalate kan barate universiitidha ebbiifameef hojii bana seensiisuu hin danda’uu kanatu sabaf yaada garaa isatu Oromoo irraa same guuta maalamaltummaan

  3. Bilisummaan Oromoo Kan Mirkanaau Karaa Qabso Wabo Qofaadha kunis sababa ummaani oromoo Abbaa Biyyaa Taaef jechaa waayaneen tan tolattii biiyyaa teenya nuf gad hin lakkiiftu kanaaf maal goochuu qabnaa? mee wal marii’adhaa bakkaa jirtaniit namu

  4. Argaas turre,arggaas jirra! Walumaa galatti qabsoon filannoo arma dura geggeeffames moo’achuuf osoo hin taane uummata barsiisuf ta’ullee yeroo ammaa uummanni hunda adda baafateera,kanaaf dhiigan qofa ta’uu wal haa hubachiifnu!

  5. Enyu yuu nuf dhaga’u didera malo malo hundumtu gaara qulqulludhan waaqayyotti haa bonyu wanti hundu isa arka isa jira waan ta’ef otu dhuga qabnu dhuga kenya waan dhoksanif waaqayyo dhuga kenya nuf basa DHAMSIN ANI QABU maalo tokkumma dhabne maale qabenya dhabne miti bay’inas dhabne miti maalo tokkumma maalo maalo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s