6 comments on “Gaafiif deebii Artiist Uumar Suleyman Wajjiin geeggeffamee kana caqasaa

  1. As wr wb duraan dursee akkam naa jirta nagumaa leenca oromoo?itti aansee dhugaa keeti jechi kee dhugaadha

    • Akkam naga jirta obbolesa ko artest umar bakkuma jirtuti naga nu jiradhu umuri ke si dheeresu bay.ee sin jaladha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s