2 comments on “Manni adabaa bakka yakkamaan itti amala isaarraa sirratu dhamoo,kan biraa?

    • Manni adabaa meeshaa hedduu cunqursann itti nama cunqrsu kheeysaa tokko. Biyya Addunyaa tanarratti, manni adabaa(correction center) jechuufii mana hidhaa(prison) jechuun wal’dhab. tanaafuu gafii tee sirreeysi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s