15 comments on “SEENAAN HAA GAAFATU

  1. Pingback: SEENAAN HAA GAAFATU | Fighting for Freedom and Equality

  2. Very sad… make me cry… Garuu jabaadhu waaqni keenya (waaqni oromoo) sii dukka jira haadhoo koo…

  3. kun hundi rakko miti,rakkinni har’a, seenaa boriiti.kanaaf jabaadhu,qeensi ke,akka qeensa leencaa lafaa qabatu, kan diinoota ke immo, qamni isaani akka harka waraabeessa lafaa hankaaku.

  4. Jabadhu yoom iyyu kaayyootti kattef kan bodatti debisu hinjiru qaman sifan jirachu banus yadan sifana jira.didiga garratti dhufe ilkan sodomni hin debisu jedhan mittire ?

  5. Jabaadhu sanyii ofii!!! Abshir bakka yaaddes nigeessaa, waanti ati yaaddee hundis siif guutumaa!!!! ani garuu kitaabbotii kee dubbisuu barbaada, bakka an jiraadhu kanatti kitaabbotii Afaan Oromootin barraayan argachuun salphaa miti, Atis yookin namoonni biraatis nagargaaruu yoo barbaaddan Email kiyya :- genetabire@gmail.com jedhuun na argachuu dandeessu. Galatoomi. Galatoomaa!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s