4 comments on “Qarriffaan Bulguu Lafee Ilmaan Oromoo Qulqulluu Qorquu Barate, Tesfahun Camadaas Illee Alanfate

  1. Pingback: Qarriffaan Bulguu Lafee Ilmaan Oromoo Qulqulluu Qorquu Barate, Tesfahun Camadaas Illee Alanfate | Oromia Freedom

  2. Kana dubbachuufi caldhisuun nama dhiba
    yaa rabbi nu ilmaan oromoo kana maaluma nu uumte. Onnee nu keessaa fuutee of nu wollaalchistee,deebi’ee immoo wol_nu nyaachiftee wolii yaaduu nu dhoorkitee ummata baay’inni isaanii hagana gayuu keessaa yoo beekaan keenya akkuma ilmoo bofaa mataa dhahanii yoo ajjeesan saba ofiin jenna moo alagaa ofiin jenna haala kanaan biyya keeyisa jiraanna moo keeyisaa yaa rabbi nu ilmaan yaa rabbi nu ilmaan oromoo kana maaluma nu uumte. Onnee nu keessaa fuutee of nu wollaalchistee,deebi’ee immoo wol_nu nyaachiftee wolii yaaduu nu dhoorkitee ummata baay’inni isaanii hagana gayuu keessaa yoo beekaan keenya akkuma ilmoo bofaa mataa dhahanii yoo ajjeesan saba ofiin jenna moo alagaa ofiin jenna haala kanaan biyya keeyisa jiraanna moo keeyisaa yaa rabbi nu ilmaan or

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s