8 comments on “Murtiin Dabaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adda Addaa fi Duulli Uummata Oromoo Irratti Baname Qabsoo Oromoo Galii Hin Hanqisu: IBSA QEERROO BILISUMMAA

  1. Yeroo ammaa kanaa mootummaan abba irree balleessaa tokkoo malee baratoota oromoo irraatti cunqursaa gaggeessa jiruu, haa dhaabuu.

  2. Yeroo ammaa kanaa mootummaan abba irree balleessaa tokkoo malee baratoota oromoo irraatti cunqursaa gaggeessa jiruu, haa dhaabuu. Sareen waliif hin yaadnee,raqa wal samti.

  3. walgahii barsiisotaa godina jimmaa aanaa sokorruu mana barumsa dannabaatti gaggeeffamaa jiru irratti opidiyoon dhaaba kaabinoota fayyade malee dhaaba biyyaaf ykn Ummata Oromoof dhaabate miti jechuun barsiisonni yaada mormii dhiyeessaa jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s