11 comments on “Ati dura Oromoo moo itophiyaa dhaa? Gaaffii juujuu akkamiiti?

  1. Pingback: Ati dura Oromoo moo itophiyaa dhaa? Gaaffii juujuu akkamiiti? | Oromia Freedom

    • gaffin kun debii umata hunda yomii argata??????%

      ofuuma ha yanuu ya saba oromoo dinaf harka keninu me ififi ha yanuu ifisi ha baruu.ani bilsuuma oromo dhabamu isati ni gadaa aka dhalatu saba tokoti. ani amasi borusi yomisi tanan essatisi tanani durisii koo oromodha.

  2. Dhugaanu oromon yoom bilisuumaa isaa kan argatu? yaa umata oromo bilisumaa keenyaatif tookkumaadhaan harka walqabanee haakkaanu?

  3. Ummata Oromoo maraaf yeroon qabsoon hamaa. ciinquursaan ummata keenyaa irraa raawatamaa kan jiruu baay;ee nama kangadiisuudhaa.bilisuumaaf haa kaanuu? oromoon kan seenaa guuddaa qabu dhaa.

  4. Harka wal-qabannee bilisummaf haa kaanu ummanni OROMOO harka hin kenninu halagaaf.Garuu dhaamsan qaba ABOf .lakkii yoo nuwaliin ta’u feetan garagaraa nu dawwadhaa nutikkoo Yuniversitii keessattiyoo guddate saa 3 rafnaa.Abbaan rasaasaa rasaasa ala qabu rasaasa alatti gatee mana hin bulu jenneet yaadan rafaa bulla.ABO kootutoo akka itti jirru argi mee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s