2 comments on “Hayyudureen ABO J/Daawud Ibsaa Ummanni Oromoo Rakkoo Ulfaataan Qabamuu Ibsuun, Waamicha Qabsoo Dabarsan

  1. Eyen siridha ummani oromoo rakkina irraa jirachun mami hin qabu garu kana booda dhiraf dhalaan x gudaan kenyan qabso haa kanu!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s