229 comments on “Baayyee oduu nama gammachiisuu dha,,Dr. Zaalaalem ifajjeen ati gootee ilmaan Oromoo biraatti yoom iyyuu hin dagatamuu,,,Qabsoo ilmaan oromoo geeggeessaa jiruu keessaatti gootummaa kee fi Saboonummaa kee mirkaneesiiteetta,,,Lubbuu kee nuuf haa dheereessuu

  1. Galatoomi Dr.Z…..Afaan keenya akka Addunyaa irraatti bekamuf gahe guddaa baha jirtu….nama akka keessaan nuf haa baay’aatan…..nuf haa jirta …….!!!!!!

  2. Obbo zalaalam ani umrrii tiyyasiif dabale ifiintuffadhe dhugaan anihoo?oromummaaf oromoof maalin gumaacha

  3. Obbo zalaalam ani umrrii tiyyasiif dabale ifiintuffadhe dhugaan anihoo?oromummaaf oromoof maalin gumaacha

  4. qabsoon umaata oromoo yoomile kan dhabatu miti itti fufa dinni nu hin rafne ilman oromo wayaanen demsa baqa irrata warregan rabbin janatan is an haa badhasu .

  5. waaqayyoo issa mirgaa siif kennef galaani hata’u D/r abjuu dhaloota wan miirkanessitef .dhaloonif seenaan siniraafatu,kan akkake dhugaan keessasa nyaatu uttuu jiirate guddatee guddisneera dagaagee dagaagsineera hundeessa akkuma gadiifagaate dameessas dagaagee biyyaa dhuuffata D/R zalaalem nuuf jiraadhu!

  6. Addunyarraa hanga jiru oromummaa keenya ifan gargarun:seena,afaan,dudhaa,aadaa , afoola,hogbarru artifi filmiin cimsun tokkumman dirqama oromumma haa tumsinu.

  7. Dr zalalem lubbu kessan nuf haa dheratuu ifajii isiin ummataa oromoof gotaan isin galatefachisaa nuf jiradhaa kun injifanno bonsaadha

  8. Dr.Zalee qorannoo waa’ee afaaniifiaadaa irratti qabsoo ajaa’ibsiisaa gochaa jirtaniifgalanni keessan “OROMIYAA”bilisoomte haa ta’u!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s