217 comments on “Baayyee oduu nama gammachiisuu dha,,Dr. Zaalaalem ifajjeen ati gootee ilmaan Oromoo biraatti yoom iyyuu hin dagatamuu,,,Qabsoo ilmaan oromoo geeggeessaa jiruu keessaatti gootummaa kee fi Saboonummaa kee mirkaneesiiteetta,,,Lubbuu kee nuuf haa dheereessuu

  1. kaayoodhugadhafkutanna gudaofkeesa qabukanjabadhu ittifuf ojikararra tokoinaataf toko imomaqadhaf baayeen sijaladha buha,anojiketimulacha dhufera

  2. Worquu Girja Godina Gujii Irraa Afaan Keenyaa Dubbaachuu Qabna Speaking Language Afaan Oromoo Ganada Bubbee Qorsa Irraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s