11 comments on “Dr. Beyan Asoba is insulting the Oromo people with the help of ESAT(Anti-Oromo media)

  1. I grew up with artist Ebissa Adugna who was gunned down by woyane in broad day light in finfinne. Do you know that he was Amhara? Just one anecdotal evidence supporting him and refuting your generalization

  2. Jaal Bayaan H Asoba Akkam Jirtuu Naannoon Oromiiyaa Gudiina Hararge Lixaa Galamsof Machara Haayyuun Goota Akka Bayaan Asoba Aduunyaaf Falmaa mirgaa namatu Beekga waa hundaa Umrii Dheera Jiraadhu Lammii Siitu Boonsa Galatooma Ahmad Tajuu Galamso irraa

  3. Kaii atii oromo kaii arraa miiti boru jechun guyyaaraan guyyaa lakkawacha usu callisu gabromfata hunda keesumeesu siif haa gayuu looli didi finciili loli kabaja teenyaas dhabne biyya abba keenya dhalamne dua duaa gadii jirun awwalamne ifif wal nyaane

  4. Kaii Atii Oromo kaii didi finciili loli kabaja qabnu saaniif dhabne biyyaa abbaa keenyas dhaalamne ilmaan keenyaaf mee maal dhamne dua duaa gadii jiruun awwalamne ifiif wal nyaane akkaana kuno as geenye guutu saba oromoo kaii didi finciili lolii

  5. dr bayan duran durase salamat koo kan onnee kora made akamii nagaya qabdu anii ilma abdulghafar abdusalami mechara irrayi email keha fi lakofasa kee argachuu hin dandenyee anii abaan koo gafa lubbuna jiru wa.ee ketii natii hime ture.

  6. dr bayan duran durase salamat koo kan onnee kora made akamii nagaya qabdu anii ilma abdulghafar abdusalami mechara irrayi email keha fi lakofasa kee argachuu hin dandenyee anii abaan koo gafa lubbuna jiru wa.ee ketii natii hime ture emai kiyaa kan abdukefar183@gmail.com

  7. Filaannoon soba Hararge Lixaa keesati gaggeefama akka ole Baadiyaafi Magaala ijaan teenya garee akka Diirqamaan Mirgaa nama mulqaan fkn Habro keesatti Arada Lakk 19,31,16,32,14,13,Akkasumasa Galamso keesati 01 fi 02 irraa deeme lale humnaan filaani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s